Functional drawn polymer composites: for thermal management and actuators

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Bastiaansen, Cees W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning29 jun 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5309-9
StatusGepubliceerd - 29 jun 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit