Functional dendrimers by self-assembly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

32 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-
Aantal pagina's1
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume84
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional dendrimers by self-assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit