Functional analytic characterizations of the Gelfand-Shilov spaces $S\sp{\beta}\sb{\alpha}$

S.J.L. Eijndhoven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional analytic characterizations of the Gelfand-Shilov spaces $S\sp{\beta}\sb{\alpha}$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde