Functional adaptation of an electric type-writer to motor disabled persons

J. Vredenbregt, M.A. Ban, van den, H.E.M. Mélotte

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional adaptation of an electric type-writer to motor disabled persons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science