Function theory in Banach algebras

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  35 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-13
  TijdschriftAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A. 1. Mathematica
  Volume250
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1958

  Citeer dit