Function-technology platforms improve efficiency in high-tech equipment manufacturing : a case study in complex products and systems (CoPS)

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Function-technology platforms improve efficiency in high-tech equipment manufacturing : a case study in complex products and systems (CoPS)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering

Computer Science