Fully implicit interface tracking for a viscous drop under simple shear

Christos Mitrias, Martien A. Hulsen (Corresponding author), Patrick D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fully implicit interface tracking for a viscous drop under simple shear'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen