Fully-dynamic and kinetic conflict-free coloring of intervals with respect to points

Mark T. de Berg, Tim Leijsen, Aleksandar Markovic, André van Renssen, Marcel Roeloffzen, Gerhard J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fully-dynamic and kinetic conflict-free coloring of intervals with respect to points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science