Fullness of life as minimal unit: Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) learning across the life span.

W.-M. Roth, M.W. Eijck, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Fullness of life as minimal unit: Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) learning across the life span.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen

  Kunst en humaniteit