Full-length fibronectin drives fibroblast accumulation at the surface of collagen microtissues during cell-induced tissue morphogenesis

J. Foolen, J.-Y. Shiu, M. Mitsi, Y. Zhang, C. Chen, Viola Vogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Full-length fibronectin drives fibroblast accumulation at the surface of collagen microtissues during cell-induced tissue morphogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen