Full and reduced-order observer-based controller design for $H_2$- optimization

A.A. Stoorvogel, A. Saberi, B.M. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Full and reduced-order observer-based controller design for $H_2$- optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science

Physics