Fujisawa, Taro (J-TOKD-NDM) Polarizations on limiting mixed Hodge structures. J. Singul. 8 (2014), 146–193

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademic

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerMR3395244
Aantal pagina's3
TijdschriftMathematical Reviews
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit