FSK Demodulator Topologies for Ultra-low Power Wireless Transceivers

E. Lopelli, J.D. Tang, van der, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProRisc 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit