Frontiers in modern IR chemical sensing techniques applied to reactive plasmas & trace gas detection

S. Welzel, S. Glitsch, P.B. Davies, R.A.H. Engeln, J. Röpcke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frontiers in modern IR chemical sensing techniques applied to reactive plasmas & trace gas detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie