From supramolecular polymers to multi-component biomaterials

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

180 Citaten (Scopus)
331 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From supramolecular polymers to multi-component biomaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen