From supramolecular polymers to multi-component biomaterials

O.J.G.M. Goor, S.I.S. Hendrikse, P.Y.W. Dankers, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

168 Citaten (Scopus)
327 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From supramolecular polymers to multi-component biomaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen