From structure to properties of wire arc additively manufactured steels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dommelen, J.A.W. (Hans), Promotor
  • Hoefnagels, Johan P.M., Promotor
Datum van toekenning16 mei 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5724-0
StatusGepubliceerd - 16 mei 2023

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit