From small organic entities to metallo-supramolecular polymers

S. Schmatloch, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1155-1156
TijdschriftPolymer Preprints
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From small organic entities to metallo-supramolecular polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit