From ships to soil microbes : NOx emission estimates using OMI satellite retrievals and an improved modelling framework

G.C.M. Vinken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van Heijst, Gert-Jan, Promotor
  • Levelt, Pieternel, Promotor
  • Boersma, Folkert, Co-Promotor
Datum van toekenning21 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3697-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit