From quality surveys to new touchpoints : a challenge for service design

F. Secomandi, H.J. Hultink, H.M.J.J. Snelders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-47
  TijdschriftTouchpoint, the Journal of Service Design
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit