From products to services : reflections on the challenges in designing for services

M. Bhomer, ten, C. S. H. De Lille, O. Tomico, M.S. Kleinsmann

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'From products to services : reflections on the challenges in designing for services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science