From Pripyat to Paris, from grassroots memories to globalized knowledge production: the Politics of Chernobyl Fallout

K. Kalmbach, S. Bauer, T. Kasperski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From Pripyat to Paris, from grassroots memories to globalized knowledge production: the Politics of Chernobyl Fallout'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie

Sociale wetenschappen