From polyethylene to polyester : influence of ester groups on the physical properties

M.P.F. Pepels, M.R. Hansen, J.G.P. Goossens, R. Duchateau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  62 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'From polyethylene to polyester : influence of ester groups on the physical properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering

  Physics