From platform access to teacher design work: constraints and affordances of platforms: the Dutch case of Wikiwijs

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'From platform access to teacher design work: constraints and affordances of platforms: the Dutch case of Wikiwijs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science