From nanotechnology to nanoelectronic systems, from SETs to neural nets

A.H.M. Roermund, van, J. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From nanotechnology to nanoelectronic systems, from SETs to neural nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen