From mathematical modelling to design based learning; a bridge too far?

J.C. Perrenet, I.J.B.F. Adan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-197
TijdschriftInternational Journal of Mathematical Education in Science and Technology
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit