From Lie algebras to geometry and back

E.J. Postma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
  • Cuypers, F.G.M.T. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning8 mei 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-0945-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

    Vingerafdruk

Citeer dit

Postma, E. J. (2007). From Lie algebras to geometry and back. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR625244