From instrumental to documentational approach : towards a holistic perspective of teachers' resource systems in higher education

L. Trouche, B. Pepin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)156-160
  Aantal pagina's5
  TijdschriftResearch in Mathematics Education
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit