From inference to design: A comprehensive framework for uncertainty quantification in engineering with limited information

Ander Gray, Alexander Wimbush, Marco de Angelis (Corresponding author), Peter O. Hristov (Corresponding author), Dominic Calleja, Enrique Miralles-Dolz, Roberto Rocchetta (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From inference to design: A comprehensive framework for uncertainty quantification in engineering with limited information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen