From global to local fluctuation theorems

C. Maes, F.H.J. Redig, M. Verschuere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)421-438
  TijdschriftMoscow Mathematical Journal
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit