From fibrils to toughness: Multi-scale mechanics of fibrillating interfaces in stretchable electronics

O. van der Sluis, T. Vermeij, J. Neggers, B. Vossen, M. van Maris, J. Vanfleteren, M.G.D. Geers, J.P.M. Hoefnagels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From fibrils to toughness: Multi-scale mechanics of fibrillating interfaces in stretchable electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen