From evaluating to forecasting performance: how to turn information retrieval, natural language processing and recommender systems into predictive sciences: Manifesto from Dagstuhl Perspectives Workshop 17442

Nicola Ferro (Redacteur), Norbert Fuhr (Redacteur), Gregory Grefenstette (Redacteur), Joseph A. Konstan (Redacteur), Pablo Castells (Redacteur), Elizabeth M. Daly (Redacteur), Thierry Declerck (Redacteur), Michael D. Ekstrand (Redacteur), Werner Geyer (Redacteur), Julio Gonzalo (Redacteur), Tsvi Kuflik (Redacteur), Krister Lindén (Redacteur), Bernardo Magnini (Redacteur), Jian-Yun Nie (Redacteur), Raffaele Perego (Redacteur), Bracha Shapira (Redacteur), Ian Soboroff (Redacteur), Nava Tintarev (Redacteur), Karin Verspoor (Redacteur), Martijn C. Willemsen (Redacteur)Justin Zobel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-139
Aantal pagina's44
TijdschriftDagstuhl Manifestos
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit

Ferro, N., Fuhr, N., Grefenstette, G., Konstan, J. A., Castells, P., Daly, E. M., Declerck, T., Ekstrand, M. D., Geyer, W., Gonzalo, J., Kuflik, T., Lindén, K., Magnini, B., Nie, J-Y., Perego, R., Shapira, B., Soboroff, I., Tintarev, N., Verspoor, K., ... Zobel, J. (editors) (2018). From evaluating to forecasting performance: how to turn information retrieval, natural language processing and recommender systems into predictive sciences: Manifesto from Dagstuhl Perspectives Workshop 17442. Dagstuhl Manifestos, 7(1), 96-139. https://doi.org/10.4230/DagMan.7.1.96