From diffusion to reaction via $\Gamma$-convergence

M.A. Peletier, G. Savaré, M. Veneroni

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From diffusion to reaction via $\Gamma$-convergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde