From DFT calculations to dynamic Monte Carlo simulations. The reactivity of CHx on the Ru(0001) surface.

I.M. Ciobica, F.G. Frechard, A.P.J. Jansen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'From DFT calculations to dynamic Monte Carlo simulations. The reactivity of CHx on the Ru(0001) surface.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie