From data to knowledge: chemical data management, data mining and modeling in polymer science

N. Adams, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Review: no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-23
TijdschriftJournal of Combinatorial Chemistry
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'From data to knowledge: chemical data management, data mining and modeling in polymer science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit