From continuum mechanics to SPH particle systems and back: systematic derivation and convergence

Joep H.M. Evers, Iason A. Zisis, Bas J. van der Linden, Manh Hong Duong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From continuum mechanics to SPH particle systems and back: systematic derivation and convergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen