From concurrent state machines to reliable multi-threaded Java code

D. Zhang

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  2119 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • van den Brand, Mark G.J., Promotor
  • Kuiper, Ruurd, Co-Promotor
  • Bosnacki, Dragan, Co-Promotor
  Datum van toekenning12 apr. 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4475-2
  StatusGepubliceerd - 12 apr. 2018

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit