From competition and collusion to consent-based collaboration: a case study of local democracy

A.G.L. Romme, J. Broekgaarden, C. Huijzer, A. Reijmer, R.A.I. van der Eyden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From competition and collusion to consent-based collaboration: a case study of local democracy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science