From (bio)molecules to biohybrid materials with the click chemistry approach

A. J. Dirks, J.J.L.M. Cornelissen, F.L. van Delft, J.C.M. Hest, van, R.J.M. Nolte, A.E. Rowan, F.P.J.T. Rutjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From (bio)molecules to biohybrid materials with the click chemistry approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen