From "bio-what?" to "bio-watt!" : contextual influences on the formation of attitudes towards novel energy technologies

W.M. Hoogen, van den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From "bio-what?" to "bio-watt!" : contextual influences on the formation of attitudes towards novel energy technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology