From batch to flow processing: racemization of N‐acetylamino acids under microwave heating

M.H.C.L. Dressen, B.H.P. Kruijs, van de, J. Meuldijk, J.A.J.M. Vekemans, L.A. Hulshof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From batch to flow processing: racemization of N‐acetylamino acids under microwave heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie