From acoustic metamaterials to metafoams : a computational multi-scale approach

Miroslawa Anna Lewinska-Maresca

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

623 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Kouznetsova, Varvara G., Co-Promotor
  • van Dommelen, J.A.W. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning27 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4901-6
StatusGepubliceerd - 27 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit