From 2D to 3D : development, characterization and testing of a well-defined Fe-Mn/SiO2 Fischer-Tropsch model catalyst

Emad Dad

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

602 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Fredriksson, Hans, Co-Promotor
  • van de Loosdrecht, Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning22 jun 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4081-5
StatusGepubliceerd - 22 jun 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit