Friction factor estimation for turbulent flows in corrugated pipes with rough walls

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

625 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Friction factor estimation for turbulent flows in corrugated pipes with rough walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering