Fresh start: de projectdefinitie volgens ING Real Estate

G.P.J. Timmer

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

ING Real Estate is zich bewust van de toegenomen complexiteit en dynamiek van de omgeving waarin ze opereert en heeft daarom gevraagd om een onderzoek naar de projectaanvang. "Fresh start", de titel die dit project heeft meegekregen, geeft deze focus van de vraag weer. In de oriëntatiefase is het de bedoeling dat gekomen wordt tot een specifiek doel van het onderzoek. De vragen, hoe we komen tot een gebiedsdefinitie, wat daarin staat en hoe men hierop kan sturen, zijn in dit onderzoek beantwoord. Om grip te krijgen op de complexiteit van de cultuur waarbinnen de vraag beantwoordt dient te worden, is een analyse gedaan naar de huidige manier van ontwikkelen. De wijze waarop projecten worden ontwikkeld bij ING is vastgelegd in de ING WAY. Om te komen tot een gewenste situatie is allereerst een introductie geschreven op het begrip ambities. De vraag "wat" we precies willen met een project en hoe daarop te sturen kent zijn oorsprong in dit begrip. Aan de hand van dit kader is middels een literatuurstudie gekomen tot relevante onderwerpen en vervolgens tot een aantal randvoorwaarden voor de gewenste situatie. In de ontwerpomgeving is gekeken naar de verschillen tussen de huidige- en de gewenste situatie. Voor de verschillen dient dit ontwerp een oplossing te bieden. De oplossing kent dan ook drie aspecten. Allereerst is het begrip ambities geplaatst in het kader van de beheersapecten om aan te tonen wat het sturen hierop zal inhouden. Vervolgens is door middel van de randvoorwaarden gekomen tot een raamwerk dat de terminologie beschrijft waarin we dienen te denken. Dit raamwerk is realistische gemaakt door het te koppelen aan succesbepalende factoren. Het proces om dit raamwerk ten slotte effectief te kunnen gebruiken is beschreven in een procesmodel.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • van Wesemael, Pieter J.V., Begeleider
  • Weggeman, Mathieu C.D.P., Begeleider
  • den Otter, Ad, Begeleider
  • Hersbach, C.A., Externe begeleider, Externe Persoon
  • Sar, van der, I.G., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-444-0804-1
StatusGepubliceerd - 2008

Bibliografische nota

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Citeer dit