Frequentiestabiliteit van gestabiliseerde Helium-Neon lasers

P.H.J. Schellekens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  TijdschriftFotonica mededelingen
  Nummer van het tijdschrift5/6
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit