Frequentieschaarste vraagt om oplossing: Negroponte-discussie zal ook in de kabelwereld gaan leven

J.M. Smits, M. van Duuren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-13
TijdschriftKabelvisie
Volume9
Nummer van het tijdschriftnovember
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit