Frequency selective surfaces for extended bandwidth backing reflector functions

M. Pasian, S. Monni, A. Neto, M. Ettorre, G. Gerini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
254 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequency selective surfaces for extended bandwidth backing reflector functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen