Frequency selective surface for RF energy harvesting applications

S. Keyrouz, G. Perotto, H.J. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequency selective surface for RF energy harvesting applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen