Frequency response measurement in closed loop: brushing up our knowledge

J. Boot

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

310 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2003.059

Bibliografische nota

DCT 2003.059

Citeer dit